Kontakt

Predplatné:

Poštová adresa: JAGA GROUP, s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 42 
Zuzana Grossová, e-mail: predplatne@jaga.sk, tel.: 02 / 50 200 283 (PO-PIA, 9,00 - 16,00 h.)

Fakturačné údaje:

Sídlo: JAGA GROUP, s.r.o., Lamačská cesta 45, Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava I, Odd.: Sro, Vl. č.: 30343/B, ZI: 7.635,- EUR, SP: 7.635,- EUR
IČO: 35 705 779, IČ DPH: SK2020265258

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s.
IBAN: SK94 7500 0000 0007 0211 4133
SWIFT: CEKOSKBX