Cookies

Prevádzkovateľom webových stránok na doméne www.jaga.sk je spoločnosť JAGA GROUP, s.r.o. so sídlom na Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač, IČO: 35 705 779, zapísaná v OR OS Bratislava I, Odd.: Sro, Vl. č.: 30343/B (ďalej len „Prevádzkovateľ “).

Na našich webových stránkach používame cookies na zlepšenie funkcionality. Prehliadaním našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, a zároveň máte v prehliadači povolené prijímanie cookies, považujeme to za súhlas s ich používaním a akceptovanie našich podmienok používania.

Čo sú to cookies?

Cookie je malý textový súbor, ktorý je zapísaný do vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri návšteve webovej stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad ponúkne vám obsah, ktorý preferujete, zaistí nezobrazovanie vami už videnej reklamy, vo formulároch urýchli vypĺňanie údajov, ktoré ste vypĺňali pri predchádzajúcich návštevách a podobne.

Právny základ spracúvania

Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka webového prostredia, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov podľa našich Podmienok pre spracovanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jedným z právnych základov môže byť súhlas, vás ako dotknutej osoby, a druhým, najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní, bude oprávnený záujem prevádzkovateľa, teda nás, ponúknuť vám čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri vašich aktivitách v zmluvnom vzťahu s našou spoločnosťou.

Typy cookies:
• Cookies prvých strán

Tieto cookies vytvára a využíva prevádzkovateľ stránky, ktorú ste navštívili.

• Cookies tretích strán

Tieto cookies sú vytvárané spoločnosťami, ktorých služby prevádzkovateľ stránok využíva. Niektoré naše stránky môžu obsahovať obsah z iných webových stránok ako Youtube, Facebook a podobne, ktoré môžu vytvárať vlastné cookies ukladané vaším prehliadačom. 
Cookies tretích strán vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako napríklad Google Analytics. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné.

Pravidlá používania cookies spoločnosťou Google, Inc.

• Session cookies

Sú uložené vaším prehliadačom iba do doby, než opustíte webovú stránku. Po zavretí prehliadača, sú vymazané z vášho počítača alebo mobilného zariadenia.

• Trvalé cookies

Zostávajú uložené vo vašom zariadení aj po zavretí prehliadača. Takéto cookies nám pomáhajú si pamätať vaše preferencie pri vašej ďalšej návšteve.

• Nevyhnutne nutné cookies

Slúžia nám na bezpečné a optimálne zobrazenie webových stránok. Tieto cookies o vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali.

• Prevádzkové cookies

Tieto cookies slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu.

• Funkčné cookies

Slúžia nám na pamätanie si vašich nastavení, s cieľom zaistenia maximálneho komfortu pri vašej návšteve.

 

Ktoré konkrétne cookies používame?

Cookies

Účel

externaFontsLoaded

Pomáha nám s načítaním fontov

NOCHACHE

Pomáha s rýchlosťou načítania webu

PHPSESSID

Slúži k identifikácií prihlásenia

previousURL

Ukladá predošlú navštívenú stránku

referal

Pomáha s identifikáciou predošlého zdroja návštev

mccid

 

mceid

 

SRV_id

Interná informácia pre zaistenie vysokej dostupnosti

CookiesOK

Súhlas s použitím cookies

 

Ako môžete zmeniť nastavenia cookies?

Väčšina internetových prehliadačov umožňuje vymazať cookies z vášho zariadenia, zablokovať všetky cookies (alebo len cookies tretej strany), alebo varovať vás pred tým, ako je cookie uložený na vašom zariadení. Postup nastavenia blokovania súborov cookie závisí od prehliadača, ktorý používate. Pokyny získate pomocou „pomocníka“ alebo príslušnej ponuky vo webovom prehľadávači, ktorý používate. Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.

Internet Explorer

Safari

Opera

Mozilla Firefox

Google Chrome

 

Ako dlho budeme uchovávať údaje z prehliadania

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch. Na účel vašej ochrany môžete kedykoľvek podať podnet na Dozorný orgán SR, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

 

Ako nás môžete kontaktovať?

Pre prípadné pripomienky a otázky k ochrane osobných údajov môžete použiť nasledujúce kontakty:

Email: zodpovednaosoba@jaga.sk

Poštová adresa: JAGA GROUP s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03, Bratislava