Reklamačný poriadok

Vážení zákazníci,

v prípade reklamácií alebo zmeny doručovacej adresy kontaktujte naše reklamačné oddelenie, ktoré je súčasťou distribučného oddelenia vydavateľstva JAGA.

Kontakt:
Email: predplatne@jaga.sk
Tel. č.: 02/50 200 283 (pondelok – piatok, 9.00 – 16.00 hod.)

V prípade písomnej požiadavky od zákazníka odpovie dodávateľ najneskôr do troch pracovných dní.
Poštová adresa: Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 42

I. Uplatňovanie reklamácie
Reklamáciu je možné oznámiť prostredníctvom emailovej správy na adrese predplatne@jaga.sk alebo telefonicky na čísle 02 / 50 200 283. Pokiaľ dôjde na strane dodávateľa k preukázateľnej vine, v zmysle Všeobecných obchodných podmienok bude do nasledujúcich troch dní zákazníkovi zaslaný náhradný výtlačok za zameškané predplatné. K reklamovanému predplatnému musí zákazník priložiť údaje predplatiteľa alebo variabilný symbol objednávky predplatného (tj. číslo objednávky). Prevádzkovateľ rozhodne o reklamácii do 5 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania emailom alebo telefonicky.
V prípade, že ste obdržali poškodený časopis alebo máte podozrenie, že bol časopis odcudzený
z Vašej schránky, prosím kontaktujte Vášho poštového doručovateľa. Reklamáciu doručovania predplatného môžete nahlásiť emailom na adresu predplatne@jaga.sk.
Prevádzkovateľ internetového obchodu predplatne.jaga.sk neposkytuje záruku na darček, ktorý zákazník dostane k predplatnému v prípade akciovej ponuky.


II. Dôležité upozornenia
Reklamácia sa nevzťahuje na: chyby spôsobené zákazníkom počas bežného používania tovaru, na mechanické poškodenie tovaru zákazníkom, na zničenie tovaru neodbornou manipuláciou; na prípad, keď zákazník po kúpe tovaru zistí, že identický tovar už má.
Reklamačné konanie začne plynúť dňom oznámenia reklamácie. Snahou dodávateľa je, aby reklamačné konanie bolo vybavené čo najskôr v súlade s príslušnými právnymi predpismi. O výsledku reklamačného konania Vás budeme informovať telefonicky alebo emailom.
Oprávnene reklamovaný tovar bude zákazníkovi vymenený za rovnaký, prípadne po vzájomnej dohode vymenený za iný tovar.

V záujme vyhnutia sa možnej komplikácii, prosíme zákazníkov, aby si prekontrolovali dĺžku svojho predplateného obdobia.