Kontakty

Predplatné:

JAGA GROUP, s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 42 
Zuzana Grossová, e-mail: predplatne@jaga.sk, tel.: 02 / 50 200 283, fax: 02 / 50 200 210

Fakturačné údaje:

Sídlo: JAGA GROUP, s.r.o., Imricha Karvaša 2, 811 07 Bratislava
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava I, Odd.: Sro, Vl. č.: 30343/B, ZI: 7.635,- EUR, SP: 7.635,- EUR
IČO: 35 705 779, IČ DPH: SK2020265258

Kancelária, poštová adresa:

Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 42

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s.
IBAN: SK94 7500 0000 0007 0211 4133
SWIFT: CEKOSKBX


O nás

Spoločnosť JAGA GROUP sa zaoberá vydávaním časopisov a knižných publikácií z oblasti bývania, stavebníctva a architektúry. V súčasnej dobe vydávame časopisy Môj dom, Urob si sám, Tvorivé bývanie, Záhrada, ASB, Stavebné materiály, TZB Haustechnik, Inžinierske stavby a Správa budov. Okrem týchto titulov patria do našeho portfólia aj edície Rodinné domy a Všetko o bývaní. Celú našu printovú produkciu nájdete na internetovej stránke www.jagastore.sk alebo keď osobne navštívite kníhkupectvo JAGA sídliace v budove Stavebnej fakulty STU v Bratislave.
Okrem vydávania tlačených produktov prevádzkujeme aj niekoľko internetových portálov, ktoré sú denne aktualizované. Ide o webové magazíny www.mojdom.skwww.urobsisam.sk a www.asb.sk.
Pri zostavovaní produktov autorsky úzko spolupracujeme s uznávanými odborníkmi zo svojich oblastí, odbornými cechmi a komorami, tak aby naše tituly prinášali svojim čitateľom aktuálne a naozaj potrebné informácie.Kníhkupectvo JAGA

Kníhkupectvo JAGA je reprezentačná predajňa vydavateľstva JAGA zameraná na literatúru z oblasti architektúry, stavebníctva a bývania. Celkovo ponúka viac ako tisíc knižných titulov nielen z našej produkcie, ale aj z dielne ďalších slovenských, českých i zahraničných vydavateľov. Sortiment je pravidelne doplňovaný, tak aby obsahoval najnovšie diela z uvedenej problematiky.

Budova Stavebnej fakulty STU
Ul. Imricha Karvaša 2, 811 07 Bratislava

Tel.: 02/529 259 89
E-mail: knihkupectvo@jaga.sk

Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok, 9,00 - 16,00 hod. (obedňajšia prestávka: 13,00 - 13,30 hod.)

Kde nás nájdete:


Zväčšiť mapu