Zvoľte si svoje predplatné

Štandardné predplatné

  • Ročné predplatné Inžinierske stavby
    V cene 9,00 €
    6 čísiel za 1 rok  |  ZĽAVA 34 % zo stánkovej ceny časopisu
  • Dvojročné predplatné Inžinierske stavby
    V cene 15,60 €
    12 čísiel za 2 roky  |  ZĽAVA 43 % zo stánkovej ceny časopisu

Zvolený variant:

Nebolo zvolené žiadne predplatné.

Predplatné začať od čísla:

*Ceny predplatného sú vrátane DPH, poštovného a balného. *Darčeky posielame v samostatnej zásielke do 10 dní od prijatia úhrady za predplatné.

Aktuálne číslo

Z čísla 01/2018 pre vás vyberáme:

Aktuality

Téma: Železničná doprava
■ Modernizácia železničnej trate na úseku Púchov – Žilina
■ Riadenie energetického napájania elektrickej trakčnej sústavy, úsek Púchov – Žilina
■ Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100, III. etapa
■ Modernizácia železničnej trate Považská Teplá – Žilina
■ ŽSR, ŽST Trenčín – ŽST Trenčianska Turná – Mníchova Lehota KRŽZ kol. č. 1
■ Aktuálny stav štúdie realizovateľnosti železničného uzla Bratislava
■ Električka v Petržalke – kde sa nachádzame
■ Modernizácia železničného uzla Žilina
■ Moderná technológia na Slovensku rovná sa koridor V
■ Sanácia železobetónových konštrukcií železničných mostov

■ Skúsenosti s návrhom pružno-elastických prvkov v koľajových dráhach
■ Nasadenie 3D softvéru na projektovanie trakčného vedenia železničných dráh
■ Financování dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI a implementace BIM

Dopravné stavby
■ Opätovné použitie materiálov na obnovu vozoviek

Špeciál: Technologické vybavenie dopravných stavieb
■ Najmodernejší cestný tunel na Slovensku je Považský Chlmec

Technológie a materiály
■ Prednosti penobetónu FC 500 ako podkladovej vrstvy priemyselnej podlahy

V prípade vášho záujmu o aktuálne číslo budete presmerovaný do nášho e-shopu www.jagastore.sk »

Kúpiť aktuálne číslo