Zvoľte si svoje predplatné

Štandardné predplatné

  • Ročné predplatné Inžinierske stavby
    V cene 9,00 €
    6 čísiel za 1 rok  |  ZĽAVA 34 % zo stánkovej ceny časopisu
  • Dvojročné predplatné Inžinierske stavby
    V cene 15,60 €
    12 čísiel za 2 roky  |  ZĽAVA 43 % zo stánkovej ceny časopisu

Zvolený variant:

Nebolo zvolené žiadne predplatné.

Predplatné začať od čísla:

*Ceny predplatného sú vrátane DPH, poštovného a balného. *Darčeky posielame v samostatnej zásielke do 10 dní od prijatia úhrady za predplatné.

Aktuálne číslo

Z čísla 05/2016 pre vás vyberáme:

Aktuality

Téma: Tunelová výstavba
■ Do výstavby tunela sme išli s rešpektom
■ Aktuálne z výstavby tunela Ovčiarsko
■ Realizácia sekundárneho ostenia tunela Poľana
■ Netradiční řešení a zajímavosti z projektování a výstavby tunelu Považský Chlmec
■ Zhodnotenie inžinierskogeologických a hydrogeologických podmienok pri návrhu tunela Soroška
■ Razenie železničného tunela de Champel, Švajčiarsko
■ Obchvat St. Pölten pre nákladnú železničnú dopravu
■ Cesty k zníženiu nadmerného presvetlenia vjazdového pásma tunela
■ Tunel Svrčinovec – izolačné práce
■ Bezdrátové komunikační systémy pro lokalizaci osob a předmětů v tunelech a rozsáhlých stavbách

Geotechnika a zakladanie stavieb
■ Podzemná parkovacia garáž na Bratislavskom hrade
■ Navrhování a výstavba konstrukčních systémů opěrných zdí a strmých svahů, II. část

Špeciálne stavby
■ Modernizácia prekládkových kapacít v PPS Čierna nad Tisou

Technológie a materiály
■ Injektáž trhlin a dutin v betonu – výběr a použití injektážních materiálů

Špeciál: Integrovaná železničná doprava
■ Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov

V prípade vášho záujmu o aktuálne číslo budete presmerovaný do eshopu www.jagastore.sk

Kúpiť aktuálne číslo