Zvoľte si svoje predplatné

Štandardné predplatné

  • Ročné predplatné Inžinierske stavby
    V cene 9,00 €
    6 čísiel za 1 rok  |  ZĽAVA 34 % zo stánkovej ceny časopisu
  • Dvojročné predplatné Inžinierske stavby
    V cene 15,60 €
    12 čísiel za 2 roky  |  ZĽAVA 43 % zo stánkovej ceny časopisu

Zvolený variant:

Nebolo zvolené žiadne predplatné.

Predplatné začať od čísla:

*Ceny predplatného sú vrátane DPH, poštovného a balného. *Darčeky posielame v samostatnej zásielke do 10 dní od prijatia úhrady za predplatné.

Aktuálne číslo

Z čísla 02/2016 pre vás vyberáme:

Aktuality

Analýza: Ochrana pred povodňami
■ Drôtokamenné konštrukcie používané na úpravu vodných tokov

Vodohospodárske stavby
■ Rekonštrukcia ČOV Nižná

Téma: Mosty
■ Progresívne technológie stavby mostov, II. časť
■ Starý most v Bratislave
■ Výstavba nového zeleného mostu přes stávající dálnici D2 na Slovensku
■ Most SO 211-00 na R2 nad Slatinou a cestou III / 050
■ Realizácia mostov z dodatočne predpätých prefabrikovaných nosníkov na stavbe D3 Svrčinovec – Skalité
■ Príprava a realizácia mostov technológiou letmej betonáže na stavbe D3 Svrčinovec – Skalité
■ Extradosový most na ceste I/49 nad rýchlostnou železničnou traťou v Púchove
■ Mosty na juhozápadnom obchvate Bardejova
■ Dodatečné předpětí a vysouvací zařízení pro most 213-00 na D1 Hubová – Ivachnová
■ Realizace mostních staveb na dálnici D3 v úseku Žilina Strážov – Žilina Brodno
■ Most Markov na diaľnici D3 Svrčinovec – Skalité v km 23,995 nad Markovým potokom

■ Most přes Mur S 35, Frohnleiten, Rakousko
■ Most budovaný technológiou vysúvania nosnej konštrukcie na stavbe D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka
■ Výpočet pilótového základu – interakcia mostnej konštrukcie s podložím
■ Využití Maxwellovy věty pro podrobnou diagnostiku stavu mostů

Stavebná technika, lešenie a debniace systémy v inžinierskom staviteľstve
■ Technológie použité pri výstavbe mosta SO 214-00 na D1 Hubová – Ivachnová

Dopravné stavby
■ Trvalo udržateľný rozvoj cestného staviteľstva, II. časť
■ Riešenie pre Bratislavu? Koľajová doprava, II. časť
■ Návrh, realizace a podmínky provádění nevyztuženého definitivního ostění konvenčně ražených tunelů, I. část

Technológie a materiály
■ Materiálové zabezpečenie stavby D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek

Špeciál: Sanácie v inžinierskom staviteľstve
■ Stabilizace kolejového lože technologií lepení štěrku pryskyřicí

V prípade vášho záujmu o aktuálne číslo budete presmerovaný do eshopu www.jagastore.sk

Kúpiť aktuálne číslo