Zvoľte si svoje predplatné

Štandardné predplatné

  • Ročné predplatné TZB Haustechnik
    V cene 7,50 €
    5 čísiel za 1 rok  |  ZĽAVA 35 % zo stánkovej ceny časopisu. Časopisy doručuje Slovenská pošta, a.s.
  • Dvojročné predplatné TZB Haustechnik
    V cene 13,00 €
    10 čísiel za 2 roky  |  ZĽAVA 43 % zo stánkovej ceny časopisu. Časopisy doručuje Slovenská pošta, a.s.

Zvolený variant:

Nebolo zvolené žiadne predplatné.

Predplatné začať od čísla:

*Ceny predplatného sú vrátane DPH, poštovného a balného. *Darčeky posielame v samostatnej zásielke do 10 dní od prijatia úhrady za predplatné.

Aktuálne číslo

Z čísla 05/2016 pre vás vyberáme:

Aktuality

Realizácia
■ Solárny systém v Spojenej škole D. Tatarku v Poprade
■ Zdravé vnútorné prostredie v základnej škole Ordrup

Energia
■ Lokálne zdroje ako budúcnosť energetiky
■ Možnosti dosiahnutia takmer nulovej potreby energie pri komplexne obnovených budovách

Špeciál: Meracia, regulačná a riadiaca technika
■ Dispečerské riadenie prevádzky odovzdávacích staníc tepla
■ Snímač teploty vonkajšieho vzduchu a jeho umiestnenie v obvode ekvitermnej regulácie
■ Modernizácia MaR systémov vykurovania, vetrania a chladenia

■ Automatické riadenie techniky prostredia v nZEB budovách
■ Riadenie vykurovania s rôznymi zdrojmi tepla
■ Experimentálne overenie správania sa obehových čerpadiel

Názory a fakty
■ Prečo riadime vykurovanie neefektívne?

Vetranie, klimatizácia a chladenie
■ Aeračné vetranie výrobnej haly

Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie
■ Meranie prietokov vody v bytovom dome

Firmy informujú

V prípade vášho záujmu o aktuálne číslo budete presmerovaný do eshopu www.jagastore.sk

Kúpiť aktuálne číslo