Zvoľte si svoje predplatné

Štandardné predplatné

  • Ročné predplatné TZB Haustechnik
    V cene 7,50 €
    5 čísiel za 1 rok  |  ZĽAVA 35 % zo stánkovej ceny časopisu. Časopisy doručuje Slovenská pošta, a.s.
  • Dvojročné predplatné TZB Haustechnik
    V cene 13,00 €
    10 čísiel za 2 roky  |  ZĽAVA 43 % zo stánkovej ceny časopisu. Časopisy doručuje Slovenská pošta, a.s.

Zvolený variant:

Nebolo zvolené žiadne predplatné.

Predplatné začať od čísla:

*Ceny predplatného sú vrátane DPH, poštovného a balného. *Darčeky posielame v samostatnej zásielke do 10 dní od prijatia úhrady za predplatné.

Aktuálne číslo

Z čísla 01/2016 pre vás vyberáme:

Aktuality

Špeciál: Aquatherm Nitra 2016
■ Aquatherm Nitra 2016
■ SIEA: Projekt Zelená domácnostiam

Profil
■ Profil spoločnosti Tatramat – ohrievače vody, s. r. o.

Realizácia
■ Modernizácia tepelného hospodárstva v Slovenskej Grafii, a. s.

Špeciál: Energia
■ Tepelná energetika potrebuje objektívne zmenu
■ Životný cyklus a technicko-ekonomické posúdenie bytového domu

■ Vykurovanie budov s nízkou potrebou energie
■ Ekonomické a ekologické hodnotenie zdrojov tepla v bytových domoch
■ Analýza letnej prevádzky slnečných energetických systémov v bytových domoch
■ Analýza tepelných strát a účinností kotlov spaľujúcich biomasu

Meracia, regulačná a riadiaca technika
■ Testo: Prvý analyzátor spalín testo 330i s diaľkovým ovládaním

Vetranie, klimatizácia a chladenie
■ Komfortné vetranie s rekuperáciou tepla do rodinných domov a bytov

V prípade vášho záujmu o aktuálne číslo budete presmerovaný do eshopu www.jagastore.sk

Kúpiť aktuálne číslo