Zvoľte si svoje predplatné

Štandardné predplatné

  • Ročné predplatné TZB Haustechnik
    V cene 7,50 €
    5 čísiel za 1 rok  |  ZĽAVA 35 % zo stánkovej ceny časopisu. Časopisy doručuje Slovenská pošta, a.s.
  • Dvojročné predplatné TZB Haustechnik
    V cene 13,00 €
    10 čísiel za 2 roky  |  ZĽAVA 43 % zo stánkovej ceny časopisu. Časopisy doručuje Slovenská pošta, a.s.

Zvolený variant:

Nebolo zvolené žiadne predplatné.

Predplatné začať od čísla:

*Ceny predplatného sú vrátane DPH, poštovného a balného. *Darčeky posielame v samostatnej zásielke do 10 dní od prijatia úhrady za predplatné.

Aktuálne číslo

Z čísla 04/2016 pre vás vyberáme:

Aktuality

Realizácia
■ Elektráreň v Kozomíne
■ Univerzitné centrum energeticky efektívnych budov ČVUT

Špeciál: Vykurovanie
■ Návrh zdroja tepla na spaľovanie biomasy
■ Možnosti vytvorenia sústav účinného centralizovaného zásobovania teplom
■ Optimalizácia rekonštrukcie zdrojov tepla
■ Modernizácia parného kotla v závode Jasplastik-SK, s. r. o., v Galante
■ Príprava teplej vody v rámci sústav CZT v Maďarsku
■ Využitie plynovej kogeneračnej jednotky na pohon tepelného čerpadla
■ Interiérové tepelne aktívne panely s integrovanou aktívnou plochou, 3.časť

Meracia, regulačná a riadiaca technika
■ Nové prístroje na meranie elektrických veličín

Vetranie, klimatizácia a chladenie
■ Prevádzkové vetranie podzemnej autobusovej stanice

Vnútorné prostredie
■ Experimentálne meranie CO2 a intenzity výmeny vzduchu v bytovom dome

Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie
■ Príprava teplej vody v domácnostiach

Firmy informujú

V prípade vášho záujmu o aktuálne číslo budete presmerovaný do eshopu www.jagastore.sk

Kúpiť aktuálne číslo