Zvoľte si svoje predplatné

Štandardné predplatné

  • Ročné predplatné TZB Haustechnik
    V cene 7,50 €
    5 čísiel za 1 rok  |  ZĽAVA 35 % zo stánkovej ceny časopisu. Časopisy doručuje Slovenská pošta, a.s.
  • Dvojročné predplatné TZB Haustechnik
    V cene 13,00 €
    10 čísiel za 2 roky  |  ZĽAVA 43 % zo stánkovej ceny časopisu. Časopisy doručuje Slovenská pošta, a.s.

Zvolený variant:

Nebolo zvolené žiadne predplatné.

Predplatné začať od čísla:

*Ceny predplatného sú vrátane DPH, poštovného a balného. *Darčeky posielame v samostatnej zásielke do 10 dní od prijatia úhrady za predplatné.

Aktuálne číslo

Z čísla 02/2018 pre vás vyberáme:

Aktuality 

Realizácia
■ Materská škola v štýle energetickej sebestačnosti

Trvalá udržateľnosť
■ Spätné získavanie tepla z odpadovej vody
■ Odpadová stopa globalizovaných domov

Energia
■ Manažment v energetike
■ Výskum a vývoj kompaktného energetického zariadenia s využitím OZE


Špeciál: Kvalita vnútorného prostredia v budovách
■ Vplyv obnoviteľných zdrojov na kvalitu vnútorného prostredia nZEB
■ Možnosti zmiernenia tepelnej nepohody v budovách s ľahkým obalovým plášťom na báze dreva
■ Podlahové vykurovanie a tepelná pohoda
■ Aeromikróby v interiéroch budov
■ Koncentrácia CO2 v univerzitnej učebni a jej vplyv na techniku prostredia

Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie
■ Nová európska legislatíva pre systémy využitia zrážkovej a sivej vody v budovách

Firmy informujú    
■ Renson: Vytvárame zdravé prostredie

V prípade vášho záujmu o aktuálne číslo budete presmerovaný do nášho e-shopu www.jagastore.sk »

Kúpiť aktuálne číslo