Zvoľte si svoje predplatné

Štandardné predplatné

  • Ročné predplatné TZB Haustechnik
    V cene 7,50 €
    5 čísiel za 1 rok  |  ZĽAVA 35 % zo stánkovej ceny časopisu. Časopisy doručuje Slovenská pošta, a.s.
  • Dvojročné predplatné TZB Haustechnik
    V cene 13,00 €
    10 čísiel za 2 roky  |  ZĽAVA 43 % zo stánkovej ceny časopisu. Časopisy doručuje Slovenská pošta, a.s.

Zvolený variant:

Nebolo zvolené žiadne predplatné.

Predplatné začať od čísla:

*Ceny predplatného sú vrátane DPH, poštovného a balného. *Darčeky posielame v samostatnej zásielke do 10 dní od prijatia úhrady za predplatné.

Aktuálne číslo

Z čísla 02/2017 pre vás vyberáme:

Aktuality  

Realizácia
■ Komfortné bývanie s automatickým vetracím systémom

Vykurovanie
■ Oplatí sa domáca kotolňa?

Energia
■ Systém na spätné získavanie tepla zo spalín elektrických oblúkových pecí
■ Vývoj hybridného fotovolticko-tepelného solárneho kvapalinového kolektora

Trvalá udržateľnosť
■ Uhlíková stopa bývania v globalizovaných domoch

Špeciál: Kvalita vnútorného prostredia v budovách
■ Akumulácia energie vo forme tepla a chladu do akumulačných panelov
■ Experimentálne meranie toxických látok vo vnútornom vzduchu
■ Nebezpečenstvo výskytu pevných častíc vo vnútorných priestoroch
■ Návrh vnútorných osvetľovacích sústav v budovách a ich verifikácia
■ Podlaha ako ochrana pred hlukom
■ Návrh požiarneho vetrania podzemnej garáže pomocou CFD simulácie
 
Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie
■ Ako zabezpečiť požadovanú teplotu studenej pitnej vody?

V prípade vášho záujmu o aktuálne číslo budete presmerovaný do nášho e-shopu www.jagastore.sk »

Kúpiť aktuálne číslo