Zvoľte si svoje predplatné

Štandardné predplatné

  • Ročné predplatné Správa budov
    V cene 6,00 €
    4 čísla za 1 rok  |  ZĽAVA 35 % zo stánkovej ceny časopisu
  • Dvojročné predplatné Správa budov
    V cene 10,40 €
    8 čísiel za 2 roky  |  ZĽAVA 43 % zo stánkovej ceny časopisu

Zvolený variant:

Nebolo zvolené žiadne predplatné.

Predplatné začať od čísla:

*Ceny predplatného sú vrátane DPH, poštovného a balného. *Darčeky posielame v samostatnej zásielke do 10 dní od prijatia úhrady za predplatné.

Aktuálne číslo

Z čísla 01/2018 pre vás vyberáme:

Novinky

Poradňa
■ Odpovede na vaše otázky
■ Komplexné poistenie bytových domov
■ Vzájomná závislosť a komunikácia ľudí v bytovom dome
■ Externé zabezpečenie inkasných služieb

Obnova budov
■ Kvalita realizácie verzus projektová príprava pri obnove budov
■ Vplyv rozhodnutí vlastníkov na úspory pri výkone obnovy bytového domu
■ Možnosti obnovy balkónových konštrukcií
■ Asfaltované pásy na obnovu plochej strechy


Správa budov
■ Zástupca vlastníkov. Ochranca záujmov vlastníkov alebo predĺžená ruka správcu?

Energia
■ Vplyv solárneho ohrevu vody na náklady konečného spotrebiteľa
■ Radová výstavba s radovým vykurovaním

Financovanie obnovy
■ Financovanie obnovy bytových domov
■ Aké nové výhody prináša ŠFRB v roku 2018?
■ Štátne dotácie a granty na obnovu bytových domov

Kalendár povinností

V prípade vášho záujmu o aktuálne číslo budete presmerovaný do nášho e-shopu www.jagastore.sk »

Kúpiť aktuálne číslo