Zvoľte si svoje predplatné

Štandardné predplatné

  • Ročné predplatné Správa budov
    V cene 6,00 €
    4 čísla za 1 rok  |  ZĽAVA 35 % zo stánkovej ceny časopisu
  • Dvojročné predplatné Správa budov
    V cene 10,40 €
    8 čísiel za 2 roky  |  ZĽAVA 43 % zo stánkovej ceny časopisu

Zvolený variant:

Nebolo zvolené žiadne predplatné.

Predplatné začať od čísla:

*Ceny predplatného sú vrátane DPH, poštovného a balného. *Darčeky posielame v samostatnej zásielke do 10 dní od prijatia úhrady za predplatné.

Aktuálne číslo

Z čísla 01/2016 pre vás vyberáme:

Poradňa
■ Odpovede na vaše otázky
■ Ako je to s lehotami overenia meradiel na vodu?
■ Ťažkosti komunikácie s bytovým domom ako celkom

Obnova, prevádzka a údržba
■ Rozvody sa mali tepelne izolovať do 31. decembra 2015
■ Vetracie jednotky s rekuperáciou
■ Povinnosť inštalovať merače tepla do konca roka 2016
■ Aké kotly bude treba vymeniť?

Úspora energie
■ Energia zo vzduchu

Správa budov
■ Poplatok za rozvoj sa bude platiť aj pri obnove budov


■ Správcovia bytových domov už môžu požiadať o zápis do zoznamu správcov
■ Dosah novely zákona č. 182/1993 Z. z. na rozhodovanie vlastníkov

Facility management
■ Efektívne riadenie činnosti organizácie

Financovanie obnovy
■ Zmeny v poskytovaní podpory zo ŠFRB v roku 2016
■ Finančné otázky spojené s kvalitnou obnovou
■ Úverové možnosti na obnovu bytového fondu

Takto áno
■ Kultivovaný príklad modernej obnovy

Kalendár povinností

V prípade vášho záujmu o aktuálne číslo budete presmerovaný do eshopu www.jagastore.sk

Kúpiť aktuálne číslo